wektory DNA

Katalog znalezionych haseł

asia25048

Temat: Inżynieria genetyczna
...genów z racji prostej budowy oraz dzięki zdolnościom do przemieszczania się z jednej komórki do drugiej. PLAZMIDY – to malutkie, koliste cząsteczki DNA występujące w komórkach bakterii, które przemieszczają się z jednej bakterii do drugiej w procesie płciowym zwanym koniugacją. ROLA ENZYMÓW RESTRYKCYJNYCH tzw. restryktas w inżynierii genetycznej. Są one wykorzystywane do wycinania genów z DNA dawcy, wprowadzanie genów do DNA wektora a następnie przecina DNA biorcy genów. Ta sama grupa enzymów przecina DNA dawcy, wektora i biorcy, dlatego wszystkie przecięte końce DNA są stosunku do siebie komplementarne, tzn. lepkie końce. ROLA ENZYMÓW RESTRYKCYJNYCH = restryktas w wycinaniu genów: -mają one zdolność do przecinania cząsteczek DNA w taki sposób, że powstają tzw. Lepkie końce (Są to jedno niciowe odcinki DNA o określonej sekwencji nukleotydów...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=2282Temat: Znaczenie genetyki
...można używać do wprowadzenia obcego DNA do komórek bakteryjnych, natomiast mało jest wektorów za pomocą, których wprowadza się obcy DNA do eukaryota. Mechanizm włączania obcych genów do wektorów Obce geny włączone są do wektorów w ściśle określonym miejscu dzięki działaniu restryktaz. Restryktazy przecinają cząsteczkę DNA w ściśle określonym a nie dowolnym miejscu. Restryktazy przecinają również cząsteczkę DNA wektora i włączają w to miejsce obcy DNA - czyli są wykorzystane do wprowadzenia obcych genów. ZASADA TECHNIKI INŻYNIERII GENETYCZNEJ a) wbudowanie poszukiwanego genu do plazmidu - plazmid posiada 2 geny oporności na antybiotyki a i b. W obrębie genu a znajduje się sekwencja nukleotydowa DNA (s) rozpoznawana i przecinana przez restryktazę. DNA -b- badany, który chcemy zrekombinować z DNA plazmidu, i na którym znajduje się gen x...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1704Form:

Archiwum

asia25048
wektor prędkości liniowej jest
wektor prędkości liniowej
Wektorowa mapa Polski
wektorowa mapa Warszawy
Wektorowa mapa Europy
wektorowa mapa Europy za darmo
wektor siły odśrodkowej
Wektorowa mapa świata
wektor cechy
Wektor Blocha
www jantar pl

supergwiazdydineychannel.blog - strona - 42
bara bara doda


Helluo librorum - (dosł. pożeracz książek) mól książkowy
Dementi to tymczasowe zaprzeczenie faktu, który jutro zostanie potwierdzony. Richard Crossman
Gdy nie wiadomo o co chodzi, na pewno chodzi o pieniądze.
Depositum nisi gratuitum nullum est - przechowanie, jeżeli jest bezpłatne, jest nieważne.
Hate, hate your enemies/Save, save your friends/Find, find your place/Speak, speak the truth(Znienawidź, znienawidź swych wrogów /Chroń, chroń swych przyjaciół/Znajdź, zdajdź swoje miejsce/Mów, mów prawdę). Kurt Cobain