węglowodany nasycone

Katalog znalezionych haseł

asia25048

Temat: Karta graficzna + problem kompatybilnosci i chlodzenia
...badziewie ... to dołożylim ze szwagrem na chwile i tak już zostało. A porada : jak kupujesz dwie ramki to najłatwiej razem i obaczyć czy ten sam typ itd etc. tdi. Jak dużo czasu poświęciłeś , O Adminie na dojście do wprawy przy parowaniu kości , podkręcaniu magistrali ,dobieraniu napięć na płytach i dłubaniu ołowkami w Athlonach ? ? Bo ja sporo i teraz wolę poszaleć na gokartach , połknąć kilka tysięcy mililitrów cieczy zawierających węglowodory nasycone i posłuchać dobrej muzyki. ot co. Pozdr Kosmos aka Przem.
Źródło: beatsfactory.pl/forum/viewtopic.php?t=7400Temat: Freon i budowa układu.
...- związki organiczne, w których część atomów wodoru została zastąpiona atomami fluoru; należy do nich R134a, oznaczany HFC-134a, R404a, R407a;     *       FC (HFKW) - fluorowęglowodory; są to związki organiczne, w których wszystkie atomy wodoru zostały zastąpione atomami fluoru; należy do nich np. RC318, oznaczany FC-C318; nie są szkodliwe dla warstwy ozonowej;     *       HC - węglowodory nasycone, np. propan R-290 (HC-290) i n-butan R-600 (HC-600).Związki najbardziej szkodliwe (R11, R12 i R502) zastępowane są przez czynniki w mniejszym stopniu szkodliwe dla środowiska: R123 (zamiast R11), R134a, R401A, R401B, R401C, R409A, R290 (zamiast R12), R290, R152a, R402A, R402B, R404A, R407C, R410A, R410B i R717 (zamiast R22), R402A, R402B, R408A, R507 i R717...
Źródło: modders.webstyle.info/viewtopic.php?t=307


Temat: Matury Z Matmy- Obowiązkowe?
...i inni z tych mądzejszych też są "dzisiejszą młodieżą". Uznałem to trochę za obrazę. Wystarzczyło nie pisać tego zbyt ogólnikowo. Chyba (ale może ktoś inny) szuf mnie źle zrozumiał z tą niepotrzebną logiką. Logika to najważniejszy dział matematyki, ale jako niektóre zadania- raczej nie. Ktoś pisał o chemii, że jest bardzo potrzebna, bo chemia nas otacza. Z tego co narazie uczyłem się o chemii organicznej to podstawowe węglowodory nasycone i nienasycone, polimery, ropa naftowa i pochodne węglowodorów czyli alkohole, tłuszcze, białka, cukry itd. Trudno stwierdzić czy to potrzebne. Jedząc jabłko, myślisz o tym czy jesz fruktozę, złożoną z grup wodorotlekowych i prostych związków węglowodorowych? Pewnie wiele z was uznało mnie za osobę, która popiera Konrada i brak matury z matmy. Właśnie, że nie. Jak najbardziej chciałbym, aby matura taka była,...
Źródło: antidotum.org/index.php?showtopic=9006


Temat: poprawka
potrzebuję na poprawkę odpowiedzi na kilka pytań i nie mogę nigdzie znaleźć .. tzn. jak odróżnić doświadczalnie węglowodory nasycone od nienasyconych .. i dlaczego trzeba dbać o np. kuchenki. proszę o szybka odpowiedź
Źródło: forum.szkola.net/viewtopic.php?t=3118


Temat: konkurs kuratoryjny 2009/2010
O ile wiem to tytuł finalisty dostaje się, jak się przejdzie przez etap rejonowy i jest się uczestnikiem etapu wojewódzkiego, więc oczywiście przyjdę i podpiszę kartkę, żeby dostać te punkty,a że laureatką nie będę to dla mnie oczywiste, bo jeśli chodzi o chemię organiczną to nie wiem nic ponad to, co przerabiamy na lekcjach ( węglowodory nasycone) a i tak jestem bardzo zdziwiona, że tak daleko doszłam... I to jest 14 czy 15 punktów? I chodzi mi o to, że jeżeli nie chcę iśc na bio-chem, tylko do kl. dwujęzycznej to te punkty mi coś dają czy niekoniecznie?
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=15238


Temat: Alkany
Alkany są to węglowodory nasycone, w których atomy węgla łączą się bezpośrednio ze sobą tylko wiązaniami pojedynczymi. Ogólny wzór sumaryczny alkanów to CnH2n+2. Grupa alkanów uszeregowana według długości łańcucha węglowego stanowi szereg homologiczny alkanów (czyli szereg węglowodorów różniących się o grupę -CH2-). Łańcuchy węglowe alkanów mogą być: * Proste * Rozgałęzione * Cykliczne Nazwa
Źródło: cdw-forum.yoyo.pl/viewtopic.php?t=374


Temat: CHEMIA KOSMETYCZNA. Chemia nieorganiczna (tlenki, kwasy, sol
...magnezowe; stosowane w postaci zasypek, neutralizują i wchłaniają pot, nośniki substancji zapachowych, łączą się z pigmentami i barwnikami. MLECZANY Sole kwasu mlekowego - mają podobne działanie jak kwasy owocowe Mleczan sodu (wzór na dole) - najlepszy środek kosmetyczny nawilżający skórę, wiąże wodę silniej niż gliceryna. CH3 - CH - COONa OH ZWIĄZKI ORGANICZNE WĘGLOWODORY - największe znaczenie mają węglowodory nasycone tzw. parafiny. Związki te otrzymywane są z ropy naftowej. ALKOHOLE CH4 - metan CH3 OH - metanol CH3CH2OH - etanol "Alkohol spożywczy" ma właściwości odkażające i wysuszające. Metanol jest trucizną, do zatrucia wystarcza około 40 gramów. Jego maksymalne stężenie wynosi 70%. Glikol etylenowy jest głównym składnikiem płynu hamulcowego.
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6180


Temat: Alkany
Związkami organicznymi nazywa się większość związków węgla. Wyjątkiem są: tlenki węgla, sole kwasu węglowego (węglany) oraz kilka innych, rzadziej spotykanych związków. Termin "chemia organiczna" określa się gałąź chemii zajmującą się badaniem i otrzymywaniem związków, których do niedawna nie umiano otrzymać laboratoryjnie, lecz jedynie uzyskać z roślin lub zwierząt - czyli organizmów. Alkany. Węglowodory nasycone - w których wszystkie połączenia między atomami węgla są wiązaniami pojedynczymi. Wzór ogólny : CnH2n+2 WĘGLOWODORY są związkami zbudowanymi z atomów węgla i wodoru. Alkany o łańcuchowych szkieletach cząsteczek charakteryzują się tym, że każdy ze skrajnych atomów węgla w łańcuchu jest połączony trzema atomami wodoru, a pozostałe atomy węgla z dwoma atomami wodoru, np.: CH3 - CH2 - CH2 - CH2 -...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1706


Temat: Alkany, alkeny, alkiny
Węglowodory- związki węgla z wodorem Węglowodory łańcuchowe- to węglowodory, w których atomy tworzą łańcuch prosty lub rozgałęziony Węglowodory pierścieniowe- to węglowodory, których atomy węgla tworzą łańcuch zamknięty w pierścień. Węglowodory nasycone- to takie węglowodory, w których między atomami węgla występują tylko wiązania pojedyncze. Węglowodory nienasycone- to taki szereg węglowodorów, którym między atomami węgla występują również wiązania podwójne lub potrójne. Alkany- to szereg homologiczny węglowodorów nasyconych. Alkeny- to szereg homologiczny węglowodorów nienasyconych z wiązaniami podwójnymi. Alkiny- to szereg...
Źródło: pdfreenspl.fora.pl/a/a,17.html


Temat:
Węglowodory nasycone (alkany) tworzą izomery łańcuchowe. Narysuj wzory półstrukturalne trzech izomerów węglowodoru o wzorze sumarycznym C5H12 i podaj ich systematyczne nazwy. wez sie w garsc czlowieku i nazwij jakos ten temat, jak tak mozna... dzieki ze sie przejąłeś, sam poprawie n - y
Źródło: chemiczne.fora.pl/a/a,669.html


Temat: ---> Tu możesz narzekać, skarżyć się na zły los ;p itp
...Uczeń: - oblicza stopnie utlenienia atomów w jonach i substancjach chemicznych, - klasyfikuje reakcje ze względu na zmianę stopnia utlenienia reagentów, - dobiera współczynniki w równaniu reakcji stosując metodę bilansu elektronowego, - wskazuje utleniacz i reduktor oraz proces utlenienia i redukcji, - podaje przyczyny twardości wody i proponuje sposoby jej zapobiegania oraz usuwania skutków. III etap 1. Węglowodory nasycone i nienasycone: - właściwości fizyczne metanu, etenu i acetylenu, - reakcje substytucji, addycji i spalania, - otrzymywanie metanu, etenu, acetylenu (z węgliku wapnia). 2. Alkohole: - otrzymywanie etanolu (wykorzystując glukozę, eten lub chloroetan), - właściwości fizyczne i chemiczne (reakcja z sodem) metanolu, etanolu i gliceryny. 3. Kwasy karboksylowe: - właściwości fizyczne kwasu...
Źródło: mcr.fora.pl/a/a,1262.html


Temat: 20.01.08 wykład
...katalizatora. D) Reakcja nitrowania. Reakcja z tzw. mieszaniną nitrującą (mieszaniną stężonych kwasów: azotowego i siarkowego). Jest to reakcja podstawienia atomu wodoru grupą nitrową (reakcja charakterystyczna dla związków aromatycznych.) Inne związki aromatyczne: Związki te ulegają reakcjom chemicznym analogicznie do benzenu W kosmetyce i przemyśle kosmetycznym największe znaczenie mają węglowodory nasycone łańcuchowe, tzw. parafiny i
Źródło: a2kosmgwsh.fora.pl/a/a,27.html


Temat: Test Skala
...zapytania,Prywatność,Jednym z testów diagnostycznych przeznaczonych do diagnozowania depresji jest,A Kokoszka,14 Mar 2009,Analiza ilościowa i jakościowa,trudności pytań jest zróżnicowana.,,Poprzednia,URS10,jeszcze więcej »,Przetestuj się i porównaj z innymi,więcej,Skale,zawiera 10 sztuk testów,,grzeczności,WAIS-R Stanfordzka,Krótka,jest złożony z 50 pytań dotyczących następujących zagadnień: węglowodory nasycone, nienasycone, aromatyczne.,,Nie podoba Ci się? Pomóż nam ulepszyć tę usługę!,Kopia,20 Maj 2009,Format pliku:,inteligencji, RAVENa, Rozwiąż Quiz!, Zdradzi Ci ją,,Wiadomości,Artykuł --,depresji Hamiltona i jej skrócona wersja | Psychika.,eu,Samooceny Depresji i Lęku: opis konstrukcji oraz,, który musi przejść., Dokonuje się go kilkukrotnie, najczęściej w 1, 5 i 10 minucie życia maluszka.,,Wszystkie...
Źródło: testyinteligencji.fora.pl/a/a,241.html


Temat: ALKANY
ALKANY, parafiny, nasycone węglowodory acykliczne, o wzorze ogólnym CnH2 n+2 (acykliczne związki). Stanowią szereg homologiczny najprostszego a. metanu CH4. A., których cząsteczki zawierają co najmniej 4 atomy węgla, mogą mieć łańcuch prosty lub rozgałęziony (izomery konstytucyjne); pierwsze 4 proste a. mają nazwy zwyczajowe (metan, etan, propan, butan); systematyczne nazwy pozostałych tworzy się od liczebników gr. lub łac. określających...
Źródło: forum.linum.pl/viewtopic.php?t=1213


Temat: B1, B2 Pojawienie się życia. Niewystarczalność opisu procesu
...związki organiczne, takie jak alkohole, aldehydy, ketony i kwasy organiczne. Tlenek węgla i dwutlenek węgla pojawiły się jako końcowe produkty tego utleniania, a pierwsze węglany powstały z nich jako z materiału wyjściowego. Równocześnie bezpośrednie przemiany fotochemiczne metanu i amoniaku przebiegały dalej, gdyż każda z tych substancji pochłania promieniowanie nadfioletowe (...) W tych warunkach metan daje wolny wodór, wyższe węglowodory nasycone i nienasycone, w szczególności etylen. Tak powstały etylen może być fotochemicznie przekształcony w acetylen i w szereg węglowodorów”. Jak widać, mamy tu również do czynienia z jeszcze jedną opowieścią, mającą nam przedstawić, jak doszło do syntezy makromolekuł, które przez pierwsze żywe istoty miały być wykorzystane dla utworzenia ich własnej struktury. Daleko jeszcze jesteśmy od istoty...
Źródło: sfinia.fora.pl/a/a,686.html


Temat: Jaką szkołę średnią wybrać ???
Ja mam 4 z chemii u pani Trzonkowskiej, teorii jest duzo ale do działu wprowadza nam pare tematów wiecej, uważa tak poprostu i tyle. Ja na przykład kwasy, sole i zasady umiem dobrze. Chemie organiczną teraz, czyli węglowodory nasycone i nienasycone, alkohole, to teorii jest full, ponadto dużo informacji jest wiecej jak w podr. Edit: Alkohole pisze sie przez "h" a nie "ch".
Źródło: forumbrzeg.pl/ppadd/viewtopic.php?t=3000


Temat: Chemia
...nazywamy szkieletem węglowym Łączenie się atomów tego samego pierwiastka to katenacja Zjawisko izomerii- istnieją związki, które mają taki sam skład ilościowy, ale atomy są połączone w różny sposób Węglowodory- są to związki chemiczne zbudowane wyłącznie z dwóch pierwiastków: węgla i wodoru. Podział na: Łańcuchowa (nasycone, nienasycone) i pierścieniowe( aromatyczne, cykloalifatyczne) Alkany- węglowodory nasycone sa to zwiazki, w których między atomami węgla wystepują wyłącznie wiąznia pojedyńcze Homologi- związki chemiczne należące do tej samej grupy klasyfikacyjnej, różniące się między sobą o stałą grupe atomów (dla alkanów jest nią grupa CH2 lub jej wielokrotność , tworzą szereg homologiczny. (CnH2n+2) Proces polegający na zastępowaniu atomów (grup atomów) w cząsteczce związków...
Źródło: kokierspanielek.fora.pl/a/a,58.html


Temat: Wasz dzień w szkole
1. Chemia - węglowodory nasycone :P Musimy się nauczyć 10 :D 2. Informatyka - "kartkówka" (w tą kategorię wpisane, ale trudno nazwać to kartkówką) z obsługi Microsoft Word :D 3. Matematyka - moje znajome poszły na skargę do dyrektorki, jeśli chodzi o panią P. Obiecała się poprawić... Zobaczymy :P 4. J. polski - Tristan i Izolda... znowu. I znowu nic nie zrobiliśmy! 5. J. niemiecki - sprawdzian. Nie było aż tak źle :P 6. WOS -...
Źródło: bloggers.fora.pl/a/a,1474.html


Temat: POMOCY !!!!!!!! Chemia cz.2
Harriet, Weglowodory nasycone i nie nasycone
Źródło: polishcinema.org/viewtopic.php?t=13764


Temat: Skojarzenia :)
błoto! - deszczyk pomadka....- bleh ... Węglowodory nasycone- chemia pod stół- zimowisko!! Koszmar- Stodoły Głupie miny- zmarszczki mimiczne nie wiem...- ależ skąd ja mam to wiedziec!
Źródło: ponury.fora.pl/a/a,13.html


Temat: Zadania z reakcji spalania
...atomów wodoru i znasz już jego wzór sumaryczny. Wszystkie 3 wymienione przez ciebie reakcjie są reakcjami z tlenem; różnią je jedynie powstające produkty i tak dla: spalania powstanie i półspalania i spalania niecałkowitego i Znasz produkty, wzór twojego węglowodoru (oraz z czym reaguje); rozpisujesz sobie tą reakcje i uzupełniasz współczynniki. Jeżeli jest to zadanie licealne może jeszcze chodzic o cykloalkany ( są to również węglowodory nasycone) ich wzór ogólny to
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=8450


Temat: Naturalne ˇródła węglowodorów i ich obróbka
...w głębi skorupy ziemskiej (pod wpływem ogromnego ciśnienia i bez dostępu powietrza) fauny i flory, bujnie rozwiniętej we wcześniejszych epokach geologicznych. Skład chemiczny ropy naftowej waha się w szerokich granicach w zależności od miejsca jej wydobycia. Na przykład ropy rosyjskie zawierają głównie węglowodory o budowie pierścieniowej, którym odpowiada wzór ogólny CnH2n; ropa pensylwańska zawiera prawie wyłącznie węglowodory nasycone. W ropach naftowych oprócz węglowodorów występują różne substancje, zawierające w swoim składzie tlen, siarkę i azot. Prawie zawsze pokładom ropy naftowej towarzyszy gaz ziemny. Ropę naftową poddaje się destylacji frakcjonowanej, umożliwiającej rozdzielenie jej na poszczególne frakcje węglowodorowe, różniące się temperaturami wrzenia. W tym procesie uzyskuje się: benzynę (40-180°C), naftę...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1730


Temat: Konspekt z Chemii
...SEM ogniwa, baterie, akumulatory, ogniwa paliwowe. -Szereg napięciowy. -Korozja. -Potencjometria, elektrody jonoselektywne. -Chemia procesów metalurgicznych. -Zjawiska na granicy faz. -Rodzaje adsorpcji. -Napięcie powierzchniowe. -Związki powierzchniowo czynne. -Stan koloidalny. -Struktura ciała stałego - elementy krystalografii. -Podstawy chemii węgla. -Nieorganiczne związki węgla. - węglowodory nasycone i nienasycone. -Węglowodory aromatyczne. -Alkohole, etery, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe. Aminy. -Węglowodany, białka. -Kwasy nukleinowe. ****************************** Oczywiście część tego materiału nie została zrealizowana. Czy ktoś jest chętny do zrobienia konspektu?
Źródło: inzsrod09agh.fora.pl/a/a,792.html


Temat: Ropa naftowa. Pierwotne surowce kopalne
...poprawę barwy produktu przez usunięcie resztek substancji barwnych (żywice) nie usuniętych w innych procesach. Hydrorafinacja ( rafinacja przekształcająca) - eliminacja zanieczyszczeń poprzez ich zamianę w składniki pożyteczne. Obejmuje grupę procesów, w których pod wpływem katalizatorów i wodoru (temp 300-400, podwyższone p) następują procesy przemiany: a) związków z heteroatomami (niepożądanych) S, N i O w odpowiednie węglowodory nasycone oraz w H2S, NH3, H2O , b) uwodornienie węglowodorów aromatycznych w alicykliczne c) węglowodorów nienasyconych w nasycone, d) izomeryzacja n- alkanów w ich i-alkany Typy hydrorafinacji: a) Hydroodsiarczanie (dla dowolnych surowców od benzyny po gudron) - polega na usuwaniu siarki metodą przekształcenia chemicznego R-S ... + H2 -> (kat.) H-R-... + H2S b) Hydrorafinacja głęboka - oprócz...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6089


Temat: CHEMIA
...tlenków 7. Wodorotlenki, kwasy, sole kwasy kwasy beztlenowe kwasy tlenowe wodorotlenki skala pH sole otrzymywanie soli sole wokół nas 8. Sole sole otrzymywanie soli sole wokół nas 9. Pierwiastki występowanie pierwiastków w przyrodzie wodór tlen chlor siarka azot węgiel sód i potas magnez i wapń glin żelazo miedź rtęć 10. Chemia organiczna skład związków organicznych węglowodory nasycone węglowodory nienasycone polimery i tworzywa sztuczne zródła węglowodorów alkohole kwasy karboksylowe i ich sole estry cukry białka tłuszcze 11. Ekologia promieniowanie w naszym otoczeniu powietrze jako składnik środowiska woda jako składnik środowiska gleba jako składnik środowiska odpady Antoni Rogalewicz Kazimierz Rogoyski Leszek Rostwo-Suski S Andrzej...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1850


Temat: Skojarzenia :)
Myczkowce - błoto! błyszczyk - pomadka... rozpuszczalnik - węglowodory nasycone stół - pod stół burza - Koszmar zdjęcia - głupie miny odpowiedź - nie wiem...
Źródło: ponury.fora.pl/a/a,13.html


Temat: nazwy węglowodorów
-alkeny węglowodory nienasycone mające miedzy atomami węgla co najmniej jedno wiązanie podwójne. Nazwę tworzymy przez dodanie końcówki -en np: propen, heksen, hepten. -alkiny - węglowodory nienasycone mające między atomami węgla co najmniej jedno wiązanie potrójne. Nazwę tworzymy przez dodanie końcówki -in lub -yn np: propin lub propyn, pentin lub pentyn. -alkany (nie ma ich w tych przykładach)- węglowodory nasycone mające między wszystkimi atomami tylko wiązania pojedyncze. Mam nadzieje że trochę objaśniłem
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=17399


Temat: : Wakacyjne propozycje Zbioru Pazdro
Synteza WĂśhlera Aceton bit Aceton alternative Metanol (ocenzurowano) Wzór półstróktóralny retinolu Dysocjacja ideałów Dysocjacja ideałów vol(t).2 Węglowodory nasycone biedą Skręcalność optyczna ampicyliny Aceton techno (triazotan bk remix) [Z racji ograniczonego miejsca na serwerze wraz z ukazaniem się w internecie trzeciej płyty Zbioru Pazdro zawartość płyty drugiej, "Wakacyjnych Propozycji", musiała zostać z serwera usunięta. Ale jak ktoś ew. chce dostać utwór jakiś tudzież utwory, to priva albo maila do mnie, albo do kogokolwiek z pazdro obecnego na...
Źródło: malachowianka.plock.org.pl/forumgamma/viewtopic.php?t=184


Temat: Co teraz robisz?
Jaka jest przyczyna dużej różnorodności związków organicznych? Węglowodory nasycone. Mówi Ci to coś?
Źródło: princesslay.fora.pl/a/a,1171.htmlForm:

Archiwum

asia25048
węglowodory wzór rzeczewisty
węglowodany w produktach spożywczych
węglowodory aromatyczne Chemia
węglowodory w środowisku naturalnym
weglowodany proste i zlozone
weglowodory alifatyczne
węglowodany niewchłanialne
Węglowodany w diecie
Węglowodory zastosowanie
węglowodany przyswajalne
Funty Angielskie
pasjan gry karty

page 1332


Helluo librorum - (dosł. pożeracz książek) mól książkowy
Dementi to tymczasowe zaprzeczenie faktu, który jutro zostanie potwierdzony. Richard Crossman
Gdy nie wiadomo o co chodzi, na pewno chodzi o pieniądze.
Depositum nisi gratuitum nullum est - przechowanie, jeżeli jest bezpłatne, jest nieważne.
Hate, hate your enemies/Save, save your friends/Find, find your place/Speak, speak the truth(Znienawidź, znienawidź swych wrogów /Chroń, chroń swych przyjaciół/Znajdź, zdajdź swoje miejsce/Mów, mów prawdę). Kurt Cobain