Wędzenie makreli

Katalog znalezionych haseł

asia25048

Temat: Paprykarz Szczeciński
...cmoka na to wspomnienie. - To były puszki! Nie to, co teraz. W 1962 r. zarządzeniem ministra żeglugi Zakłady Rybne w Szczecinie połączono z Zakładem Produkcji Konserw rybackiego Gryfa. W ten sposób powstał czołowy polski producent konserw rybnych. Cała historia szczecińskiego przetwórstwa ryb zawarta jest w rejestrach projektów wynalazczych. Wynika z nich np., że w 1961 r. inżynier Zbigniew Stankiewicz wprowadził technologię wędzenia makreli na zimno. A Józef Witkowski i Bolesław Burchard opracowali "Filety z makreli z jarzynami". W 1970 r. pojawiają się puszki "Filarek", "Harengo", "Pima", i "Sardines". I cała seria sardynek z tzw. akwenów saharyjskich (czyli wybrzeża północnej Afryki): "Sardynka po węgiersku", "...delikatesowa", "...po bułgarsku". Na...
Źródło: wngig.one.pl/viewtopic.php?t=3125
Form:

Archiwum

asia25048
wędzenie ryb na gorąco
Wędzenie mięs na gorąco
wędzenie łososia na zimno
Wędzenie Mięsa i Ryb
wędzenia ryb na zimno
wędzenie na zimno
wedzenie boczku
wedzenie szynki
Wędzenie leszczy
Wędzarnia do wędzenia
strona 336
grundig stf
skad granatu dymnego
Olympus ul Brzeska 12
wylacznik przeciwporazeniowy


Helluo librorum - (dosł. pożeracz książek) mól książkowy
Dementi to tymczasowe zaprzeczenie faktu, który jutro zostanie potwierdzony. Richard Crossman
Gdy nie wiadomo o co chodzi, na pewno chodzi o pieniądze.
Depositum nisi gratuitum nullum est - przechowanie, jeżeli jest bezpłatne, jest nieważne.
Hate, hate your enemies/Save, save your friends/Find, find your place/Speak, speak the truth(Znienawidź, znienawidź swych wrogów /Chroń, chroń swych przyjaciół/Znajdź, zdajdź swoje miejsce/Mów, mów prawdę). Kurt Cobain