Wędzenie makreli

Katalog znalezionych haseł

asia25048

Temat: Paprykarz Szczeciński
...cmoka na to wspomnienie. - To były puszki! Nie to, co teraz. W 1962 r. zarządzeniem ministra żeglugi Zakłady Rybne w Szczecinie połączono z Zakładem Produkcji Konserw rybackiego Gryfa. W ten sposób powstał czołowy polski producent konserw rybnych. Cała historia szczecińskiego przetwórstwa ryb zawarta jest w rejestrach projektów wynalazczych. Wynika z nich np., że w 1961 r. inżynier Zbigniew Stankiewicz wprowadził technologię wędzenia makreli na zimno. A Józef Witkowski i Bolesław Burchard opracowali "Filety z makreli z jarzynami". W 1970 r. pojawiają się puszki "Filarek", "Harengo", "Pima", i "Sardines". I cała seria sardynek z tzw. akwenów saharyjskich (czyli wybrzeża północnej Afryki): "Sardynka po węgiersku", "...delikatesowa", "...po bułgarsku". Na...
Źródło: wngig.one.pl/viewtopic.php?t=3125
Form:

Archiwum

asia25048
wędzenie ryb na gorąco
Wędzenie mięs na gorąco
wędzenie łososia na zimno
Wędzenie Mięsa i Ryb
wędzenia ryb na zimno
wędzenie na zimno
wedzenie boczku
wedzenie szynki
Wędzenie leszczy
Wędzarnia do wędzenia
wycieczki tunezia
siedzisko komputerowe

dopłaty do paliwa rolniczego2008


Helluo librorum - (dosł. pożeracz książek) mól książkowy
Dementi to tymczasowe zaprzeczenie faktu, który jutro zostanie potwierdzony. Richard Crossman
Gdy nie wiadomo o co chodzi, na pewno chodzi o pieniądze.
Depositum nisi gratuitum nullum est - przechowanie, jeżeli jest bezpłatne, jest nieważne.
Hate, hate your enemies/Save, save your friends/Find, find your place/Speak, speak the truth(Znienawidź, znienawidź swych wrogów /Chroń, chroń swych przyjaciół/Znajdź, zdajdź swoje miejsce/Mów, mów prawdę). Kurt Cobain